4 Izakhi

I-Element Yomoya: Umhlahlandlela Ophelele Ekuthonyweni Kwayo Ezimpawu Zomoya

Isici somoya sihlanganisa ukuhwebelana okuhlelekile, ukuqabuleka nokukhululwa kokujwayelekile kepha futhi neqembu elingokomzwelo elithanda ukwenza izinqumo ezinenhloso.

Ingxenye yeLibra

Thola incazelo yento yeLibra enguMoya futhi okuyizimpawu zeLibra ezithonywe yizimpawu zezimpawu zezinkanyezi.

Isici seGemini

Thola incazelo yento ye-Gemini enguMoya futhi okuyizimpawu zeGemini ezithonywe yizici zezimpawu zezinkanyezi.

Isici se-Sagittarius

Thola incazelo yento ye-Sagittarius enguMlilo futhi okuyizimpawu ze-Sagittarius ezithonywe yizici zezimpawu zezinkanyezi.

Ingxenye yeScorpio

Thola incazelo yento ye-Scorpio enguManzi futhi yiziphi izici ze-Scorpio ezithonywe yizici zezimpawu zezinkanyezi.

Isici Somlilo: Umhlahlandlela Ophelele Wethonya Lawo Kuzimpawu Zomlilo

Izimpawu zomlilo zigcwele ubuciko futhi lezo ezithonywe kakhulu yile nto zinesibindi esikhulu, zinemimoya enempilo futhi enempilo emangalisayo.

I-Earth Element: Umhlahlandlela Ophelele Wethonya Lawo Kuzimpawu Zomhlaba

Labo abathonywe yi-elementi yoMhlaba bajabulela imikhuba nezinto zokuqongelela, noma kunjalo, bangagqashula ngokungalindelekile futhi babonise ubuqili obungakholeki nobuhlakani obukhanyayo.

Isici se-Virgo

Thola incazelo yento yeVirgo enguMhlaba futhi okuyizimpawu zeVirgo ezithonywe yizimpawu zezimpawu zezinkanyezi.

Isici Samanzi: Umhlahlandlela Ophelele Wethonya Lawo Kuzimpawu Zamanzi

Izimpawu zamanzi ziyizidalwa ezinemizwa kakhulu futhi zizwa izinto ngokujulile. Zingaba nokuzola njengolwandle olunganyakazi noma ziwe ngamandla obudlova emvula enamandla.

Isici se-Aquarius

Thola incazelo yento ye-Aquarius enguMoya futhi okuyizimpawu ze-Aquarius ezithonywe izakhi zezimpawu zezinkanyezi.

Ingxenye yeTaurus

Thola incazelo yento yeTaurus enguMhlaba futhi okuyizimpawu zeTaurus ezithonywe yizici zezimpawu zezinkanyezi.

Isici Somdlavuza

Thola incazelo yento yeCancer engamanzi futhi okuyizimpawu zeCancer ezithonywe yizimpawu zezimpawu zezinkanyezi.

Element for Pisces

Thola incazelo yento yamaPisces angamanzi futhi okuyizimpawu zePisces ezithonywe yizici zezimpawu zezinkanyezi.

I-Element yeCapricorn

Thola incazelo yento ye-Capricorn enguMhlaba futhi okuyizimpawu zeCapricorn ezithonywe yizimpawu zezimpawu zezinkanyezi.

Isici sikaLeo

Thola incazelo yento kaLeo okunguMlilo futhi okuyizici zeLeo ezithonywe yizici zezimpawu zezinkanyezi.

Isici sama-Aries

Thola incazelo yento yama-Aries enguMlilo futhi okuyizimpawu ze-Aries ezithonywe yizici zezimpawu zezinkanyezi.

Incazelo Yezinto Zomhlaba

Thola incazelo yento yoMhlaba bese wembula izici zezimpawu zezinkanyezi ezihambisana ne-Earth Taurus, Virgo neCapricorn.

Incazelo ye-Air Element

Thola incazelo yento yomoya bese wembula izici zezimpawu zezinkanyezi ezihambisana ne-Air Gemini, iLibra ne-Aquarius.